Mapa Švýcarska
Švýcarsko je tavicí pec různorodých evropských světů. Je to křižovatka regionálních kultur, které se navzájem výrazně liší, ale současně se vzájemně obohacují a tvoří pestrou kulturní paletu.

Tuto kulturní křižovatku umělec zobrazil technikou širokých, protáhlých a pastózních tahů, přičemž barvy míchal přímo na plátně. Paradoxem tohoto díla je přítomnost slova „ticho“ (v němčině, francouzštině a italštině) na této „rušné“ kulturní křižovatce.

Je to paradox, který neustále fascinuje autora, vyzývá i nás, abychom spolu s ním přemýšleli, jak je to možné, že v tomto tavicím kotli panuje ticho, klid a stabilita.

Specifickým podpisem každého obrazu z konceptu "Mapy šťastných zemí" je záznam o ploše dané země, což vyvolává otázku, jak důležitý je v 21. století element území? Rozloha Švýcarska dosahuje 41 285 čtverečních kilometrů. Tímto dílem autor chce zdůraznit, jak důležité je akceptovat specifika druhých, brát je v úvahu a mít k nim úctu.
Mapa Švýcarska, 2023
100 x 120 cm
olej, plátno