Mapa Švédska
Na plátně rezonuje slovo „Lagom“, což švédsky znamená „perfektně vyvážený“
Lagom představuje švédský životní koncept, založený na rovnováze mezi prací a odpočinkem, osobním životem a životem ve společnosti, mezi užitečným a příjemným.

Švédský životní styl lagom je stavebním kamenem národního blahobytu.
Spokojit se s tím, co je nezbytné, a nezatěžovat život nepotřebnými detaily, to je hlavním rysem švédské mentality a zároveň i hlavním tématem tohoto obrazu: slovo vyvedené ve falunské červené (tato barva získala své jméno podle měděného dolu ve městě Falun ve středním Švédsku, použití této barvy odkazuje na skromnou švédskou pracovitost), runa Fehu symbolizující blahobyt a dostatek (odkaz na švédské kořeny) a tři modré obdélníky představující švédské koruny na státním znaku na šrafovaném pozadí (odkaz na švédskou imperiální minulost).

Specifickým podpisem každého obrazu z konceptu "Mapy šťastných zemí" je záznam o ploše dané země, což vyvolává otázku, jak důležitý je v 21. století element území? Rozloha Švédska je 528 447 čtverečních kilometrů. Autorem tohoto díla je nám předáván odkaz o nutnosti žít v rovnováze v současné době.

Mapa Švédska, 2023
100 x 80 cm
olej, plátno