Plátno má rozměry odpovídající neobvyklé a protáhlé formě země, rozprostírající se podél nespočetných fjordů na západě. Abstraktní tvar fjordu můžeme spatřit i v levé části obrazu, skrze který jako by prosakovaly a šířily se do celé pravé části plátna tahy černé a žluté barvy.
Tvůrce přímo a bez okolků přidává na plátno nápis „Petroleum“ v norštině, čímž informuje o ropné kontaminaci v norské společnosti.

Paradoxem tohoto díla je, že i slovo „friluftsliv“, které reprezentuje norský životní styl v harmonii s přírodou, je napsáno stejnou škálou barev. Je možné tvrdit, že způsob, jak norská společnost nakládá s příjmy z prodeje ropy, je určitým kompromisem s ohledem na život v souladu s přírodou? Panuje harmonie v nitru norské společnosti? Autor nám dává prostor, abychom na tuto otázku odpověděli sami.

Specifickým podpisem každého obrazu z konceptu "Mapy šťastných zemí" je záznam o ploše dané země, což vyvolává otázku, jak důležitý je v 21. století element území?
Rozloha Norska je 385 207 čtverečních kilometrů. Skrze toto dílo nás autor nabádá, abychom žili v souladu s přírodou a a dbali na vztahy s našimi nejbližšími.
Mapa Norska, 2023
240 x 80 cm
olej, plátno
Mapa Norska