Mapa Izraele
Umělec k tomuto obrazu připojuje pouze citát od Victora Huga „La paix est la vertu de la civilisation, la guerre en est le crime“, přičemž objasňuje pouze skvrnu karmínové barvy uprostřed jako krev vytékající z rány.

Mapa Izraele
120 x 90 cm
grafit, olej, plátno